Regały magazynowe

Statystyka strony

statystyka

Jak zagospodarować przestrzeń magazynową?

Zalety regałów
     - niski koszt zakupu regałów
     - możliwość indywidualnego dopasowania regałów
     - solidna a zarazem prosta konstrukcja
     - zwiększenie powierzchni magazynowej
     - przejrzyste rozplanowanie
     - dogodny dostęp do każdego regału

Magazyn
     Magazyn jest to obiekt budowlany przystosowany do składowania i przemieszczania zapasów na wyodrębnionej przestrzeni, która może zajmować plac nieosłonięty (składowisko), plac półosłonięty (wiata), część budowli, całą budowlę lub kilka budowli magazynowych.
     Wyroby lub towary odporne na czynniki atmosferyczne (wiatr, słońce, deszcz) przechowuje się na składowiskach. Dodatkowo niektóre składowiska posiadają wiaty, które chronią towary przed deszczem.
     Towary wrażliwe na czynniki atmosferyczne przechowuje się w pomieszczeniach zamkniętych (halach). Pomieszczenie znajduje się w budynku jednokondygnacyjnym, który może być wykonany z lekkich konstrukcji stalowych. Budynek magazynu przypomina prostokąt o proporcji boków 3:5 lub 2:3.
     W małych magazynach handlowych powierzchnia użytkowa wynosi minimum 500 m², a wysokość strefy składowej od 5,4 do 7,2 m. Natomiast w magazynach halowych wysokość nie przekracza 12 m. Zadaniem magazynów handlowych jest dostosowanie asortymentów do preferencji klientów. Magazyny przemysłowe (wysokiego składowania) posiadają większą powierzchnię i wysokość użytkową. Wysokość konstrukcji może wynosić 45 m, a słupy regałów służą jako konstrukcję wsporczą budynku. Celem budowania tak dużych i wysokich magazynów jest zapewnienie rytmiczności realizacji zadań.
Rodzaje regałów
     - Regały
          - Regały stałe (wolnostojące lub samonośne) ramowe lub wspornikowe
          - Regały przejezdne (podłogowe lub torowe) ramowe lub wspornikowe
          - Regały specjalizowane
     - Stojaki (słupkowe, szczelinowe, gniazdowe, pryzmowe, specjalizowane)
     - Wieszaki (stojące, słupkowe, podwieszone, przyścienne, specjalizowane
     - Podkłady (belkowe, płytowe, specjalizowane)
     - Zasieki (jedno- lub wielokomorowe albo specjalizowane)
     - Urządzenia specjalizowane
Google

Prezentowane materiały na tej stronie zostały zaczerpnięte z innych stron powiązanych tematycznie np. wikipedia,